BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
(1) player, team, football
Kolokacji: 7
2. league baseball game = gra ligi baseballu league baseball game
3. baseball competition = konkurencja baseballu baseball competition
  • Cuba entered the 2000 baseball competition with an 18-0 record and two gold medals to defend.
  • The following 16 nations took part in the baseball competition.
  • The first major event hosted by the new stadium was the 2006 Intercontinental Cup, a baseball competition between eight nations from four different continents.
  • They have consistently maintained top positions in international baseball competitions.
  • The stadium still plays host to several amateur baseball competitions throughout the season.
  • Number of total participants in organized baseball competitions worldwide: 35,000,000 (million)
  • Official scorers for international baseball competitions are generally selected by the organizer of the competition.
  • It has also hosted many international baseball competitions as well as many concerts and different types of events.
  • As with many international baseball competitions, it has been dominated by Cuba which has won 10 gold and 3 silver in 16 tournaments.
  • As with many international baseball competitions, it has been dominated by Cuba, who has won ten gold & three silver in the 16 tournaments.
4. baseball score = wynik baseballu baseball score
5. baseball match = mecz baseballu baseball match
6. baseball shoe = baseball but baseball shoe
7. baseball rivalry = rywalizacja baseballu baseball rivalry
(3) cap, hat, uniform, jacket
Kolokacji: 4
(8) fan, buff, aficionado
Kolokacji: 3
(9) career, ranking, swing
Kolokacji: 3
(11) league, Association, League
Kolokacji: 5
(14) coach, manager, hero, insider
Kolokacji: 5
(17) official, umpire
Kolokacji: 2
(19) Classic, pioneer
Kolokacji: 2
(22) statistics, statistic
Kolokacji: 2
(23) Cup, trophy
Kolokacji: 2
(24) scholarship, skill, Award
Kolokacji: 3
(25) baseman, stat, standout
Kolokacji: 5
(26) debut
Kolokacji: 2
(27) contract, franchise, Abstract
Kolokacji: 3
(29) academy, clinic, acumen
Kolokacji: 3
(31) Network, broadcasting
Kolokacji: 2
(32) enthusiast, nut, fanatic
Kolokacji: 3
(33) metaphor, analogy
Kolokacji: 2
(34) salary, economics
Kolokacji: 2
(35) Jersey, shirt
Kolokacji: 2
(36) terminology, parlance
Kolokacji: 2
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.