BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"over baseball" — Słownik kolokacji angielskich

over baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad baseballem
  1. over przyimek + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His father noticed he preferred watching automobile racing on television over baseball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo