BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"star in baseball" — Słownik kolokacji angielskich

star in baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda w baseballu
  1. star czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hendrickson starred in both basketball and baseball at Washington State University.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo