"inside baseball" — Słownik kolokacji angielskich

inside baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz baseballu
 1. inside przyimek + baseball rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Inside baseball is also a common metaphor in American politics to describe background machinations.

  Podobne kolokacje:
 2. inside przymiotnik + baseball rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The inside baseball is an offensive strategy that focuses on teamwork and good execution.

powered by  eTutor logo