BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"besides baseball" — Słownik kolokacji angielskich

besides baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poza baseballem
  1. besides przyimek + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Besides football, men's basketball, and baseball, there are a number of other sports in which the Southeastern Conference actively competes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo