BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) about, in, of, for, from, ...
Kolokacji: 10
1. into baseball = do baseballu into baseball
2. between baseball = między baseballem between baseball
3. by Major Baseball = przez Główny Baseball by Major Baseball
4. around baseball = około baseballu around baseball
5. after baseball = po baseballu after baseball
6. against baseball = przeciwko baseballowi against baseball
7. inside baseball = wewnątrz baseballu inside baseball
8. without baseball = bez baseballu without baseball
10. over baseball = ponad baseballem over baseball
11. besides baseball = poza baseballem besides baseball

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.