BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"see baseball" — Słownik kolokacji angielskich

see baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz baseball
  1. see czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Them that wants to see baseball is soon forgotten," I said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo