BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) American, Cuban, resident
Kolokacji: 3
1. Japanese baseball = Japoński baseball Japanese baseball
2. pro baseball = za baseballu pro baseball
3. autographed baseball = baseball złożono autograf autographed baseball
4. modern baseball = współczesny baseball modern baseball
5. new baseball = nowy baseball new baseball
6. affiliated baseball = stowarzyszony baseball affiliated baseball
7. scuffed baseball = porysowany baseball scuffed baseball
8. old-time baseball = dawny baseball old-time baseball
(6) inside, indoor
Kolokacji: 2
przyimek + baseball
Kolokacji: 21
about baseball • in baseball • of baseball • for baseball • from baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.