BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"scuffed baseball" — Słownik kolokacji angielskich

scuffed baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porysowany baseball
  1. scuffed przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They even collected a bunch of scuffed baseballs during the playoff and presented them to the president of the National League.

powered by  eTutor logo