BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"National Baseball Hall" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Krajowy Baseball Sala
  1. baseball rzeczownik + hall rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The National Baseball Hall of Fame never had the ball from the perfect game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo