BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball broadcaster" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prezenter baseballu
  1. baseball rzeczownik + broadcaster rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mentioned as a candidate to play the ill-fated player was a former baseball broadcaster and actor named Ronald Reagan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo