BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"affiliated baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stowarzyszony baseball
  1. affiliated przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not play affiliated professional baseball in 1990 due to injury.

powered by  eTutor logo