BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"new baseball" — Słownik kolokacji angielskich

new baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy baseball
  1. new przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2011, the district constructed and opened new baseball and softball fields.

powered by  eTutor logo