BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"win in baseball" — Słownik kolokacji angielskich

win in baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj w baseballu
  1. win czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Mavericks have won three state championships in baseball (1993, 2000, and 2004).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo