BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"without baseball" — Słownik kolokacji angielskich

without baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez baseballu
  1. without przyimek + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city was then without professional baseball for the next 15 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo