"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(8) landing, bridge
Kolokacji: 2
(10) peace, consensus
Kolokacji: 3
(13) research, analysis
Kolokacji: 2
(14) instrument, tolerance
Kolokacji: 2
(15) policy, activist
Kolokacji: 2
(16) shotgun, blunderbuss
Kolokacji: 2
1. shotgun approach = niedokładne i chaotyczne podejście do czegoś skupiające się bardziej na rozległości\, ilości lub zasięgu czegoś\, niż na dokładności shotgun approach
  • For New York, a shotgun approach is the least likely to succeed.
  • A shotgun approach increases the odds of hitting a target when it is more difficult to focus.
  • As much as three days and a shotgun approach to marriage would permit, she thought.
  • According to Kate, the shotgun approach is a big success.
  • That's a shotgun approach to something that should be thought through more carefully.
  • Eric had certainly adopted a shotgun approach to bending me to his will.
  • Randolph had to explain that this was the "shotgun" approach.
  • "If you try to bring someone to the table with the shotgun approach, it's not going to work," he said.
  • My late father practiced what might be called the shotgun approach to charitable giving.
  • Take a look in there and you'll see I ordered a shotgun approach while we were testing her.
2. blunderbuss approach = podejście garłacza blunderbuss approach
(17) modeling, simulation
Kolokacji: 2
(18) development, health
Kolokacji: 2
(19) deadline, date
Kolokacji: 2
(21) DIY
Kolokacji: 1
(22) midnight, night, dusk
Kolokacji: 3
(23) sense, language, counseling
Kolokacji: 3
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.