"approach depends" — Słownik kolokacji angielskich

approach depends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście zależy
  1. approach rzeczownik + depend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The approach to a particular bid will depend on a number of general factors including the following:

    Podobne kolokacje: