"pluralistic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pluralistyczne podejście
  1. pluralistic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More social unfairness is induced by the pluralistic approach to multicultural education.

    Podobne kolokacje: