"approach relies" — Słownik kolokacji angielskich

approach relies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście opiera się
  1. approach rzeczownik + rely czasownik
    Luźna kolokacja

    The main approach relies on the nature of the fuel at high temperatures.

    Podobne kolokacje: