"multicultural approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielokulturowe podejście
  1. multicultural przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even those who endorse a multicultural approach have some reservations.

    Podobne kolokacje: