"Marxist approach" — Słownik kolokacji angielskich

Marxist approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Marksistowskie podejście
  1. Marxist przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The contrast between the ethical socialist and a Marxist approach could not be more dramatic.

    Podobne kolokacje: