NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"challenge one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyzwanie czyjś podejście
  1. challenge czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Failure would challenge the Administration's conciliatory approach toward China.