"approach relying" — Słownik kolokacji angielskich

approach relying kolokacja
Popularniejsza odmiana: approach relies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opieranie się podejścia
  1. approach rzeczownik + rely czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The main approach relies on the nature of the fuel at high temperatures.

    Podobne kolokacje: