"feminist approach" — Słownik kolokacji angielskich

feminist approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): feministyczne nadejście
  1. feminist przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A feminist approach to epistemology seeks to establish knowledge production from a woman's perspective.

    Podobne kolokacje: