"question one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytanie czyjś podejście
  1. question czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Still, he said he had not questioned his approach to the game.