"populist approach" — Słownik kolokacji angielskich

populist approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): populistyczne podejście
  1. populist przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book was noted praiseworthy "for its populist approach to poetry."

    Podobne kolokacje: