"libertarian approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrajnie liberalne podejście
  1. libertarian przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This kind of policy appears to be the opposite of the libertarian approach that makes no judgment on individual actions.

    Podobne kolokacje: