"poniesiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poniesiony" po polsku — Słownik angielsko-polski

poniesiony

przymiotnik
 1. incurred
czasownik
 1. bear ****
  • ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) [TRANSITIVE]
   My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself. (Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.)
   I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living. (Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.)
czasownik
 1. sustain **
  • odnosić (obrażenia), ponosić (straty) formal [TRANSITIVE]
   She sustained a severe head injury during the car crash. (Ona odniosła poważne obrażenia głowy podczas wypadku samochodowego.)
 2. incur *
 3. carry responsibility