"odnoszenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnoszenie się" po polsku

odnoszenie się

rzeczownik
 1. relating
 2. pertaining
czasownik
 1. derive **
  • czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) [przechodni]
   He derives pleasure from helping others. (On czerpie przyjemność z pomagania innym.)
   I can't derive happiness from life. (Nie umiem czerpać szczęścia z życia.)
   Do you derive profit from your company? (Czy odnosisz zysk ze swojej firmy?)
 2. sustain **
 3. cross-refer
czasownik
 1. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 3. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
 4. hold for * , hold good for
 5. pertain
 6. touch ****
  • dotykać, odnosić się (do czegoś) [przechodni]
   Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
   He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
   He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
phrasal verb
 1. bear on  
rzeczownik
 1. sustaining

Powiązane zwroty — "odnoszenie się"

rzeczownik
odniesienie = reference , ref. (skrót) +4 znaczenia
czasownik
nosić = carry +3 znaczenia
przynosić = bring +1 znaczenie
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
wznosić = raise +4 znaczenia
znosić = lift +5 znaczeń
phrasal verb
inne
przyimek

powered by  eTutor logo