"sustaining" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sustaining" po angielsku

sustaining

rzeczownik
 1. podtrzymywanie (rozmowy, zainteresowania), utrzymanie (np. dobrej jakości)
 2. wspieranie, podtrzymywanie (konstrukcji)
 3. odnoszenie (obrażenia), ponoszenie (straty) formal
 4. utrzymywanie (przy życiu) formal
 5. znoszenie, wytrzymywanie (czegoś) formal
czasownik
 1. podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość) [TRANSITIVE]
  I tried to sustain the conversation, but he was just too boring. (Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.)
 2. wspierać, podtrzymywać (konstrukcję) [TRANSITIVE]
  Two columns are needed to sustain this large dome. (Potrzebne są dwie kolumny żeby wesprzeć tą dużą kopułę.)
 3. odnosić (obrażenia), ponosić (straty) formal [TRANSITIVE]
  He sustained a severe head injury during the car crash. (Ona odniosła poważne obrażenia głowy podczas wypadku samochodowego.)
 4. znosić, wytrzymywać formal [TRANSITIVE]
  I can't sustain this heat. (Nie mogę wytrzymać tego gorąca.)
 5. utrzymywać (przy życiu) formal [TRANSITIVE]
  There wasn't enough water to sustain them. (Nie było wystarczająco wody, aby utrzymać ich przy życiu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "sustaining"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo