"get a piece" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get a piece" po angielsku

piece ***** , pc. (skrót) **

obrazek do "piece" po polsku piece of cake blank piece of paper?
rzeczownik
 1. kawałek [policzalny]
  Would you like another piece of cake? (Chciałbyś jeszcze jeden kawałek ciasta?)
  Have you got a piece of paper? (Masz kawałek papieru?)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: section, fragment
 2. sztuka, egzemplarz [policzalny]
  You are very lucky. This is our last piece. (Ma pan dużo szczęścia. To nasz ostatni egzemplarz.)
  Where did you buy this book? It's a unique piece! (Gdzie kupiłeś tę książkę? To unikatowy egzemplarz!)
 3. płat (np. ziemi) [policzalny]
  I need to plough one more piece of land. (Muszę zorać jeszcze jeden płat ziemi.)
  I have to cut the grass on this piece of land. (Muszę ściąć trawę na tym płacie ziemi.)
 4. kawałek, utwór (np. muzyczny) [policzalny]
  This new piece by Lady Gaga is very catchy. (Ten nowy kawałek Lady Gagi bardzo wpada w ucho.)
  What's the name of that piece? It's great! (Jak nazywa się ten utwór? Jest świetny!)
 5. artykuł [policzalny]
  Have you read the piece on that famous actress? (Czytałeś artykuł o tej sławnej aktorce?)
  Your piece on skiing was great. (Twój artykuł o narciarstwie był świetny.)
 6. moneta [policzalny]
  I threw a piece into the fountain. (Wrzuciłem monetę do fontanny.)
  I found a piece on the ground. (Znalazłem monetę na ziemi.)
 7. spluwa, gnat  AmE potocznie [policzalny]
  Did you bring your piece? (Przyniosłeś swoją spluwę?)
  I'm gonna take the piece with me so you won't do anything stupid. (Zabiorę spluwę ze sobą, żebyś nie zrobił niczego głupiego.)
 8. laska, cizia, dupencja slang
  Did you see her? What a piece! (Widziałeś ją? Co za laska!)
  Tom has a new piece. She's hot. (Tom ma nową cizię. Ona jest gorąca.)
 9. duży obraz graffiti slang
  I sprayed a piece on the wall yesterday. (Wczoraj namalowałem duży obraz graffiti na murze.)
  That piece on the gate is mine. (Tamten duży obraz graffiti na bramie jest mój.)
 10. numerek, bzykanko, ruchanko slang
  I'm counting on a piece with her. (Liczę na numerek z nią.)
  I don't want to listen about your piece with my sister. (Nie chcę słuchać o twoim numerku z moją siostrą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sztukować
 2. dosztukować
obrazek do "chess piece" po polsku File:Chess piece - White
rzeczownik
Liczba mnoga: chess pieces
 1. bierka szachowa
  link synonim: chessman
 2. figura szachowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "get a piece"

phrasal verb
przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
idiom

"get a piece" — Słownik kolokacji angielskich

get a piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kawałek
 1. get czasownik + piece rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  But by the time I got my piece of paper, the story was over.