"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
3. stop writing = pisanie zatrzymania stop writing
5. try to write = spróbuj napisać try to write
6. begin to write = zacznij pisać begin to write
7. start to write = zacznij pisać start to write
8. use to write = użyj by napisać use to write
9. get to write = namówiony by napisać get to write
10. try writing = spróbuj pisać try writing
11. use writing = wykorzystanie pisanie use writing
12. attempt to write = próba napisania attempt to write
13. forced to write = zmuszony do napisania forced to write
14. cease writing = zaprzestanie pisanie cease writing
15. commence writing = zacznij pisać commence writing
16. quit writing = pozbawiony pisanie quit writing
17. get write = dostawać pisać get write
18. write than being forced = napisz niż zostanie zmuszonym write than being forced
19. complete writing = ukończone pisanie complete writing
20. dare write = ośmiel się pisać dare write
21. manage to write = daj sobie radę z napisaniem manage to write
(3) help, encourage
Kolokacji: 3
(8) commission, invite
Kolokacji: 2
(10) hire, spend
Kolokacji: 2
(12) enable, bother
Kolokacji: 2
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.