PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(1) about, down, off, out, up, ...
Kolokacji: 14
1. write despite = pisać pomimo write despite
2. write because = pisać ponieważ write because
3. write regarding = pisać w związku z write regarding
5. write down for = zapisywać dla write down for
6. write towards = pisać w kierunku write towards
7. write till = napisz kasę sklepową write till
8. write via = pisać przez write via
9. write toward = pisać w kierunku write toward
10. write amongst = pisać wśród write amongst
11. written beside = napisany obok written beside
12. write beyond = napisz dalej write beyond
13. write outside = napisz na zewnątrz write outside
14. write behind = napisz z tyłu write behind
15. write out with = sporządzać z write out with
16. written underneath = napisany spód written underneath
17. write off from = pisać z prośbą z write off from
18. written amidst = napisany wśród written amidst
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.