"considered writing" — Słownik kolokacji angielskich

considered writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: consider writing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzięte pod uwagę pisanie
  1. consider czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few times, he had considered writing to the old man, but he'd never been able to find anything to say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo