KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(3) help, encourage
Kolokacji: 3
(8) commission, invite
Kolokacji: 2
1. want to write = chciej napisać want to write
2. ask to write = poproś by napisać ask to write
3. need to write = potrzebuj napisać need to write
4. take to write = zabierać pisać take to write
5. required to write = wymagać by napisać required to write
6. seem to have been written = wydawaj się zostać napisanym seem to have been written
7. appear to have been written = wydaj się zostać napisanym appear to have been written
8. involve writing = wymagaj pisania involve writing
9. want write = chcieć pisać want write
10. require writing = wymagaj pisanie require writing
(10) hire, spend
Kolokacji: 2
(12) enable, bother
Kolokacji: 2
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.