"write pieces" — Słownik kolokacji angielskich

write pieces kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kawałki
  1. write czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The piece was written in the first half of the 1740s.

    Podobne kolokacje: