"asked to write" — Słownik kolokacji angielskich

asked to write kolokacja
Popularniejsza odmiana: ask to write
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproszony by napisać
  1. ask czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was then asked to write a series for young people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo