"ask to write" — Słownik kolokacji angielskich

ask to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by napisać
  1. ask czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    He was then asked to write a series for young people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo