KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(3) help, encourage
Kolokacji: 3
(8) commission, invite
Kolokacji: 2
(10) hire, spend
Kolokacji: 2
2. include writing = obejmuj pisanie include writing
3. agree to write = zgódź się napisać agree to write
4. avoid writing = uniknij pisania avoid writing
5. allow write = pozwalać pisać allow write
6. deny writing = zaprzecz, że pisanie deny writing
(12) enable, bother
Kolokacji: 2
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.