"allow to write" — Słownik kolokacji angielskich

allow to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól napisać
  1. allow czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    While they won't allow her to write just yet, she does participate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo