"write the libretto" — Słownik kolokacji angielskich

write the libretto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz libretto
  1. write czasownik + libretto rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Wagner wrote the libretto and music over the course of about twenty-six years, from 1848 to 1874.

    Podobne kolokacje: