ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(1) originally, creatively
Kolokacji: 2
(2) extensively, large
Kolokacji: 2
(3) once, formerly
Kolokacji: 2
(5) regularly, steadily
Kolokacji: 2
(6) frequently, predominantly
Kolokacji: 2
(7) beautifully, engagingly
Kolokacji: 2
(9) later, afterward, prior
Kolokacji: 3
1. written widely = napisany powszechnie written widely
4. largely written = w dużej mierze napisany largely written
5. further write = ponadto napisz further write
6. written before = napisany wcześniej written before
8. newly written = nowo napisany newly written
12. written sometime = napisany kiedyś written sometime
15. write fast = napisz szybko write fast
16. written twice = napisany dwa razy written twice
17. write openly = napisz otwarcie write openly
19. tightly written = mocno napisany tightly written
20. write admiringly = napisz z podziwem write admiringly
21. traditionally written = tradycyjnie napisany traditionally written
22. write sympathetically = napisz współczująco write sympathetically
23. similarly write = podobnie napisz similarly write
24. laboriously write = mozolnie pisać laboriously write
25. write disparagingly = napisz lekceważąco write disparagingly
26. written phonetically = napisany fonetycznie written phonetically
27. write bitterly = napisz gorzko write bitterly
28. crudely written = prosto napisany crudely written
29. write memorably = napisz w sposób zapadający w pamięć write memorably
30. most written = najbardziej napisany most written
31. actively write = aktywnie napisz actively write
32. nicely written = miło napisany nicely written
33. write proudly = napisz dumnie write proudly
34. someday write = someday pisać someday write
35. sensitively written = z wyczuciem napisany sensitively written
36. dutifully write = sumiennie napisz dutifully write
37. manually write = ręcznie napisz manually write
38. reputedly write = podobno napisz reputedly write
40. densely written = gęsto napisany densely written
41. routinely write = rutynowo napisz routinely write
42. write thoughtfully = napisz zapobiegliwie write thoughtfully
43. sloppily written = byle jak napisany sloppily written
44. write dismissively = napisz lekceważąco write dismissively
45. write objectively = napisz obiektywnie write objectively
46. write perceptively = napisz wnikliwie write perceptively
47. write skeptically = napisz sceptycznie write skeptically
48. written sequentially = napisany sekwencyjnie written sequentially
49. write poetically = napisz poetycznie write poetically
(13) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) directly, immediately
Kolokacji: 2
(17) early, late, duly
Kolokacji: 3
(18) well, closely, easily
Kolokacji: 3
(24) supposedly, purportedly
Kolokacji: 2
(25) eventually, finally
Kolokacji: 2
(27) prolifically, successfully
Kolokacji: 2
(29) hastily, hurriedly
Kolokacji: 2
(32) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(33) normally, commonly, habitually
Kolokacji: 3
(35) furiously, angrily
Kolokacji: 2
(36) famously, authoritatively
Kolokacji: 2
(37) elegantly, gracefully
Kolokacji: 2
(38) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(40) brilliantly, intelligently
Kolokacji: 2
(41) eloquently, fluently
Kolokacji: 2
(42) favorably, approvingly
Kolokacji: 2
(45) independently, freely
Kolokacji: 2
(47) enthusiastically, glowingly
Kolokacji: 2
(49) hardly, barely
Kolokacji: 2
(51) formally, officially
Kolokacji: 2
(52) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(53) skillfully, deftly, expertly
Kolokacji: 3
(54) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(56) voluminously, copiously
Kolokacji: 2
(57) lucidly, legibly
Kolokacji: 2
(58) conventionally, informally
Kolokacji: 2
(60) feverishly, frantically
Kolokacji: 2
(61) scathingly, sarcastically
Kolokacji: 2
(62) concurrently, simultaneously
Kolokacji: 2
(63) humorously, wittily
Kolokacji: 2
(64) knowledgeably, evocatively
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.