"write together" — Słownik kolokacji angielskich

write together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz razem
  1. write czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The book was the first of three the two wrote together.

powered by  eTutor logo