"write biographies" — Słownik kolokacji angielskich

write biographies kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a biography
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz biografie
  1. write czasownik + biography rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote a biography of his father Robert in 1955.

    Podobne kolokacje: