"write before" — Słownik kolokacji angielskich

write before kolokacja
Popularniejsza odmiana: written before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wcześniej
 1. write czasownik + before przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Usually they are written one above or before the other.

  Podobne kolokacje:
 2. write czasownik + before przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  He came to where Jack had written the day before.

powered by  eTutor logo