"write one's stories" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write stories
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś historie
  1. write czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also wrote a story which might tell of his own experience.

    Podobne kolokacje: