"write a history" — Słownik kolokacji angielskich

write a history kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz historię
  1. write czasownik + history rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    More has been written on the party history of the period.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo