"write an autobiography" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz autobiografię
  1. write czasownik + autobiography rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the time she was in the middle of writing her autobiography.

    Podobne kolokacje: