PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(3) help, encourage
Kolokacji: 3
2. keep writing = kontynuuj pisanie keep writing
3. continue to write = kontynuuj napisanie continue to write
4. go to write = idź do pisać go to write
5. come to write = przyjdź napisać come to write
6. lead to write = prowadzić pisać lead to write
7. resume writing = wróć do pióra resume writing
8. sit writing = siadać pisząc sit writing
9. move to write = zabierz się do napisania move to write
10. go write = przejdź pisać go write
11. lead writing = pisanie wiodące lead writing
12. return to write = wróć by napisać return to write
(8) commission, invite
Kolokacji: 2
(10) hire, spend
Kolokacji: 2
(12) enable, bother
Kolokacji: 2
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.