"write several poems" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write poems
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka wierszy
  1. write czasownik + poem rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On his wife's being brought to bed of a son he wrote a poem to the same effect.

    Podobne kolokacje: